dr hab. Fabian Welc

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Archeologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
f.welc@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie geoarcheologii i archeometrii. Ekspert w zakresie geofizyki archeologicznej (badania prowadzone metodami georadarowymi i magnetycznymi).

Prowadzone badania naukowe

Rozpoznawanie zasięgu i stratygrafii stanowisk archeologicznych metodami geofizycznymi. Analiza archeometryczna zabytków, badania osadów jeziornych dla rekonstrukcji zmian dawnego klimatu. Wykonywanie wierceń pełnordzeniowanych zarówno na stanowiskach archeologicznych jak i innych obszarach celem rozpoznania stratygrafii pionowej jak i geologii.

Współpraca

Niemiecki Instytut Archeologiczny w Rzymie, Instytut Archeologii w Zagrzebiu, Francuski Instytut Archeologiczny, Centrum Kultury Lopar na wyspie Rab (Chorwacja). Urząd Miejski miasta Rab, wyspa Rab (Chorwacja). Międzynarodowe Centrum Szopenowskie w Sannikach, Urząd Miejski w Czempiniu, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Firma Terra FM, Firma Skanska. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze.

Osiągnięcia

Opracowanie wraz z prof. Lawrence Conyersem (Uniwersytet Denver, USA) metody (ADCM- Amplitude Data Comparyson Method) porównywania danych georadarowych i magnetycznych celem lepszej analizy obrazu geofizycznego struktur ukrytych pod ziemią. Opracowanie wraz z Prof. J. Nitychorukiem (Wyższa Szkoła w Białej Podlaskiej) nowatorskiej metody wiercenia, tj. pozyskiwania rdzeni osadów jeziornych z lodu.

Oferta dla biznesu

  • Badania geofizyczne różnego rodzaju stanowisk z użyciem metody georadarowej, magnetycznej, elektrooporowej oraz kapametru (podatność magnetyczna). Poszukiwania pustek, elementów infrastruktury (rury, kable), modelowanie przestrzenne struktur podziemnych na bazie wyników badań geofizycznych;
  • Modelowanie 3D wybranych stanowisk, budynków i struktur z użyciem ortofotografii lotniczej (drony);
  • Rozpoznawanie zasięgu i stratygrafii stanowisk archeologicznych metodą wibratorowych wierceń pełnordzeniowanych;
  • Badania paleośrodowiskowe.

Doświadczenie zawodowe

od 2010 Adiunkt w Instytucie Archeologii UKSW
2010 - 2018 badania geofizyczne z użyciem georadaru i gradientometru (metoda magnetyczna) szeregu stanowisk w Polsce, Egipcie, Włoszech oraz Chorwacji. Badania paleośrodowiskowe oparte głównie na analizach rdzeni osadów jeziornych realizowane w Polsce (Warmia i Mazury), Egipcie (Delta Nilu), Chorwacji (Slavonia). Rozpoznawanie zasięgu i stratygrafii stanowisk archeologicznych metodą wibratorowych wierceń pełnordzeniowanych w Polsce i Chorwacji.

Certyfikaty

  • Magisterium 2013 (dyplom z wyróżnieniem Rektora UW) Dziedzina: geologia. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii;
  • Studia podyplomowe (2018-2019) z zakresu: Geofizyka Stosowana. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie (w trakcie).

Organizacje

  • International Focus Group on Northeastern African Quaternary Stratigraphy (NAQS). Międzynarodowa Grupa Robocza w ramach INQUA (International Union for Quaternary Reseach). Funkcja: vice president (od 2017);
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (SNAP). Komisja do spraw badań geofizycznych w archeologii. Funkcja: przewodniczący (od 2018).