dr Sebastian Sikorski

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
s.sikorski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie ochrony zdrowia, prawa medycznego, telemedycyny, finansowania świadczeń zdrowotnych oraz organizacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Prowadzone badania naukowe

Badania w zakresie rozwiązań administracyjnoprawnych w sektorze ochrony zdrowia.

Współpraca

  • Czasopismo "Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia" – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
  • Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH, Warszawa
  • Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO w Warszawie

Osiągnięcia

  • Opracowanie i wdrożenie pożyczek na restrukturyzację podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2004-2007 r.
  • Opracowanie opinii prawnych / rekomendacji w zakresie regulacji prawnej w ochronie zdrowia

Oferta dla biznesu

Szerokie spektrum badań/usług związanych w szczególności z prawem medycznym i administracyjnym adresowane do organów administracji publicznej, organizacji skupiających podmioty lecznicze/osób wykonujących zawody medyczne oraz samych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Doświadczenie zawodowe

2003 - 2007 naczelnik Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w centrali Banku Gospodarstwa Krajowego
2004 - 2007 Ekspert banku w Komisjach Zdrowia Sejmu i Senatu RP
2007 - 2009 dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w centrali Invest Bank S.A. (obecnie Plus Bank S.A.)
od 2009 praca w sektorze obsługi prawnej, obecnie adwokat w indywidualnej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie medycznym
2015 - 2018 adiunkt w Zakładzie Prawa i Administracji, WAiNS, Politechniki Warszawskiej
od 2018 adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Certyfikaty

Uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata

Organizacje

  • Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
  • Zastępca Redaktora Naczelnego Czasopismo "Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia" – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
  • Zastępca Kierownika/ Ekspert w Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia, SGH, Warszawa
  • Członek Rady Naukowej w Instytucie Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO w Warszawie