dr Radosław Mędrzycki

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
r.medrzycki@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie prawa administracyjnego w szczególności prawnych aspektów wykluczenia społecznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezdomnością oraz solidarnością społeczną.

Prowadzone badania naukowe

Solidarność społeczna. Przeciwdziałanie bezdomności. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Współpraca

Współpraca naukowa w ramach Sieci naukowej „Wykluczenie społeczne – solidarność społeczna”

Oferta dla biznesu

Prowadzenie szkoleń w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Doświadczenie zawodowe

od 2016 Adiunkt
2008 - 2016 Asystent
2010 - 2013 Biuro Analiz Sejmowych

Organizacje

Sieć Naukowa „Wykluczenie społeczne – solidarność społeczna”