prof. dr hab. Wojciech Kudyba

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Nauk Humanistycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-813 Warszawa
w.kudyba@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Historyk literatury polskiej XX-XXI, krytyk literacki, pisarz, literaturoznawca. Zajmuje się badaniami nad literaturą z okresu XX i XXI wieku, etyką języka, duchowością w literaturze.

Prowadzone badania naukowe

Etyka literatury, duchowość w literaturze

Współpraca

Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną w Lublinie, Instytut Literatury, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Książki Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Komisja Etyki Języka PAN, redakcja czasopisma „Topos”, Redakcja czasopisma „Napis”, redakcja czasopisma „Religious and Sacred Poetry”

Osiągnięcia

Monografie poświęcone twórczości Joanny Pollakówny i Janusza Stanisława Pasierba, tom studiów poświęcony problematyce inności: „Wiersze wobec Innego”, monografia pokolenia pisarzy urodzonych w latach 50. XXw.: „Generacja źle obecna”

Redakcja serii „Biblioteka Napisu”, w której ukazują się opracowania przeznaczone do szkół

Oferta dla biznesu

  • Ekspertyzy merytoryczne czasopism literackich, ekspertyzy etycznych wymiarów literatury, a także merytorycznej zawartości podręczników literatury do szkół średnich.

Doświadczenie zawodowe

2000 - 2008 praca w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu na stanowisku wykładowcy literatury polskiej na kierunku filologia polska
2008 przeniesienie do UKSW na etat profesorski w Instytucie Filologii Polskiej UKSW
2009 - 2010 Pełnomocnik Rektora UKSW ds. Procesu Bolońskiego
2009 - 2012 Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UKSW
od 2013 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia WNH UKSW

Organizacje

  • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
  • Stowarzyszenie Polonistyk Zagranicznych