mgr Radosław Rogoza

start cooperation
Materials
Contact

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
r.rogoza@uksw.edu.pl

Areas
Key words

Specialist in the field of psychological assessment, psychometrics and methodology.

Academic research conducted

Studies on narcissism and dark personality traits, development of interpersonal relations, social network analysis. Personality and social psychology. Psychometrics.

Offer for entrepreneurs

  • Statistical analyses

Professional experience

since 09.2018 Statistician/expert for psychometrics in the project headed by prof. Jan Cieciuch entitled: “Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar emocjonalno-społeczny” [Development and popularization of diagnostic tools supporting psychological-pedagogical help - the emotional-social area] (Project number: POWR.02.10.00-00-9004/17) funded by the Ministry of National Education.
since 09.2018 Statistician/expert for psychometrics in the project header by prof. Jan Cieciuch entitled: “Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar emocjonalno-społeczny” [Development and popularization of diagnostic tools supporting psychological-pedagogical help - the emotional-social area] (Project number: POWR.02.10.00-00-9003/17) funded by the Ministry of National Education.
since 08.2018 Grant beneficiary in the grant project SONATA-BIS funded by the National Centre of Science entitled “W stronę kołowego modelu narcyzmu” [Toward the circumplex model of narcissism] headed by prof. Magdalena Żemojtel-Piotrowska (Project no 2017/26/E/HS6/00282)
od 07.2018 Expert for the evaluation in the project “Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny” (Project no: POWR.04.01.00-00-D208/17) funded by the Ministry of Investment and Economic Development.
since 05.2017 Grant beneficiary in a project OPUS funded by the National Centre of Science entitled “Kolektywny narcyzm w modelu sprawczym-wspólnotowym: Wyznaczniki, korelaty i konsekwencje” [Collective narcissism in a causative-collective model: Determinants, correlates and consequences] headed by prof. Magdalena Żemojtel-Piotrowska (Project no 2016/21/B/HS6/01069
since 12.2016 assistant lecturer at the Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
since 07.2016 Project manager of the project PRELUDIUM funded by the National Centre of Science entitled Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości [The dynamics of friendly relationships among people with various intensity of dark triad of personality] (Project no 2015/19/N/HS6/00685)
09.2015 – 02.2018 Grant beneficiary in the project HARMONIA funded by the National Centre of Science entitled “System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym” [System of values in action. The search for a dynamic model of relations between values and behavior in the socialcontext], headed by prof. Jan Cieciuch (Project no 2014/14/M/HS6/00919)
10.2014 commencement of PhD studies in the field of psychology
06.2014 M.A. in psychology with honors