Cała Polska Myje Ręce

Odbiorcy
Klucze
Autor

Dzięki prowadzeniu kampanii społecznej “Cała Polska Myje Ręce” w social media studenci uczą się zarządzać projektem z zakresu Public Relations i tworzyć strategię komunikacji w social media.

Cel projektu/badań

Praca projektowa ze studentami w czasie rzeczywistym – tworzenie w trakcie zajęć w semestrze zimowym realnej kampanii społecznej w mediach społecznościowych - tworzenie strategii komunikacyjnej, zaawansowany research w internecie, tworzenie contentu do mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat), interakcja z mediami i innymi grupami otoczenia, zarządzanie projektem, tworzenie teledysku do kampanii (lipdub).

Metoda badawcza

Analiza strategii komunikacyjnej, analiza funkcjonalności serwisów społecznościowych, research w internecie, analiza SWOT, metoda pracy projektowej, case study, metoda praktyczna – ćwiczenia produkcyjne.

Historia realizacji

Kampania została uruchomiona w 2015 roku na zajęciach z „Public relations strategicznego” na studiach II. stopnia na kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” i jest prowadzona w semestrze zimowym. Studenci pracują bez budżetu prowadząc komunikację w mediach społecznościowych w 5 największych w Polsce kanałach społecznościowych. Tworzą projekt współpracując w grupie stworzonej na Facebooku oraz mniejszych podgrupach, posiadających liderów, którzy współpracują z tzw. „Headami” – dwiema osobami koordynującymi.

Efekt realizacji

Studenci potrafią zarządzać projektem z zakresu public relations, kampanii społecznej oraz tworzyć strategię komunikacji w social media. Publikowany content pozostaje na kanałach kampanii na Facebooku, Twitterze, YouTube oraz Instagramie.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Zwiększenie świadomości studentów w zakresie komunikacji społecznej, public relations, social media, współpracy w grupie, a także w zakresie higieny rąk.