Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Odbiorcy
Klucze
Autor

Kluczowym celem projektu było wypracowanie innowacyjnej metody wsparcia rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt oparty na coachingu społecznym.

Cel projektu/badań

Celem projektu było wypracowanie innowacyjnej metody wsparcia rodziny opartej na coachingu społecznym.

Metoda badawcza

Metody coachingu społecznego

Historia realizacji

Zespół projektowy składający się z ekspertów i doświadczonych coachów podjął się opracowania innowacyjnej metody wsparcia w zakresie coachingu rodzinnego. Działanie zostało skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wypracowana metoda została wdrożona i przetestowana przez specjalnie przeszkolonych coachów, którzy dotarli z pomocą do 50 warszawskich rodzin. Projekt został zrealizowany przy udziale doświadczonych partnerów: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Akademia Szybkiej Nauki (AKN) oraz Katolicki Uniwersytet Eichstӓtt-Ingolstadt (Niemcy, Bawaria).

Efekt realizacji

W projekcie została wypracowana innowacyjna metoda. Została ona wdrożona i przetestowana przez specjalnie przeszkolonych coachów, którzy dotarli z pomocą do 50 warszawskich rodzin.

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

Na Wydziale Studiów nad Rodziną opracowano i utworzono Podyplomowe studia coachingu rodzinnego; AKN opracował i przeprowadził kilka edycji Kursu coachingu rodzinnego.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Na podstawie osiągnięć z projektu Coach rodzinny opracowano, aplikowano i otrzymano dofinansowanie na kolejne projekty z zakresu coachingu rodzinnego. Zacieśniono też współpracę z Katolickim Uniwersytetem Eichstӓtt-Ingolstadt (Niemcy, Bawaria).