Rozwijanie kreatywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i studentów WNP UKSW

Odbiorcy
Klucze
Autor

Kreatywne narzędzia w dydaktyce uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w postaci artystycznej książki edukacyjnej rozwija wyobraźnię i działanie uczniów.

Cel projektu/badań

Semantyczne i wizualne opracowanie artystycznej książki edukacyjnej przez studentów WNP UKSW dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Historia realizacji

Opracowanie warstwy semantycznej artystycznej książki edukacyjnej z wyszczególnieniem celów w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Opracowanie warstwy wizualnej artystycznej książki edukacyjnej.

Opracowanie warstwy formalnej artystycznej książki edukacyjnej z wyszczególnieniem dominującego środka wyrazowego.

Efekt realizacji

Wdrożenie kreatywnego narzędzia dydaktycznego do zajęć plastycznych rozwijających kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

Innowacyjność narzędzia dydaktycznego oraz sposobu prowadzenia zajęć plastycznych i zajęć rozwijających kreatywność w szkole specjalnej.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jako odbiorców książki oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia studentów jako jej twórców – przyszłych pedagogów specjalnych.