Absolwent z kompetencjami

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt, którego klczuowym celem jest wzmocnienie kompetencji studentów i ich atrakcyjności na rynku pracy poprzez współpracę z pracodawcami oraz warsztaty z zakresu CSR.

Cel projektu/badań

Wzmocnienie kompetencji studentów i ich atrakcyjności na rynku pracy poprzez współpracę z pracodawcami oraz nabycie nowej specjalizacji w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Metoda badawcza

Analiza otoczenia gospodarczego i kompetencji studentów, testy kompetencyjne, metoda projektowa

Historia realizacji

Program zakładał wprowadzenie przedsiębiorców oraz praktyków zawodu CSR do programu studiów. W programie projektu zrealizowano:

 • uzyskanie certyfikatu Kreator CSR - 60 godz.
 • warsztaty przywództwa i twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych – 16 godzin
 • warsztaty prawne podstawy przedsiębiorczości – 16 godz.
 • warsztaty produkcje informacyjne kształcące kompetencje analityczne – 20 godz.
 • lektorat Angielski Biznesowo – 48 godz.
 • zajęcia w przedsiębiorstwach – 16 godz.
 • wizyty studyjne u pracodawców – 7 godz.

Efekt realizacji

Dla uczestników projektu:

 • zrozumienie CSR,
 • zmiana osobowa polegająca na przyjęciu odpowiedzialności za własne otoczenie,
 • integralny rozwój,
 • posługiwanie się analizą oraz dialogiem w procesach podejmowania decyzji.

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

Zmiana osobowa, która przyczynia się do świadomego działania na rzecz własnego rozwoju oraz przedsiębiorstwa, z którym wiąże się osoba.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Skuteczne i efektywne zarządzanie, które daje pracownikom poczucie samorealizacji.