Współczesna młodzież a dojrzałość życia

Odbiorcy
Klucze
Autor

Badanie objęło analizę ankiet oraz rozmów z młodzieżą, dzięki czemu udało się uzyskać wiedzę na temat sytuacji psychospołecznej i określić pole zagrożeń związanych z dorastaniem.

Cel projektu/badań

Diagnoza sytuacji życia nastolatków w zakresie ich stosunku do tego, co rozpoznają jako ważne (wartościowe) w ich życiu oraz zagrożeń, które wpływają na te wybory.

Historia realizacji

Dzięki zebranym ankietom wśród adolescentów dużego i małego miasta (gimnazjum) oraz przeprowadzonym rozmowom z nimi udało się uzyskać wiedzę na temat sytuacji psychospołecznej i duchowej współczesnej młodzieży oraz określić pole zagrożeń związanych z dorastaniem.

Efekt realizacji

Pozyskałem część wiedzy, którą chcę spożytkować w dalszych badaniach nad budowaniem modelu przejścia nastolatków w dorosłość.