The Unteachables

Odbiorcy
Klucze
Autorzy

Projekt badawczy “The Unteachable” obejmuje wsparcie uczniów, mających problemy z przyswojeniem wiedzy za pomocą nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Cel projektu/badań

Głównym celem projektu jest zbadanie, w jakim stopniu nowe pokolenie uczniów może zostać zmienione z "niewyuczalnego", w „nadające się do nauczenia” - bez "zrewolucjonizowania" całego systemu edukacji. Z pomocą mają przyjść nowe technologie.

Projekt ma charakter innowacyjny. W Europie wzrasta problem „niewyuczalnych” uczniów a to oznacza konieczność tworzenia zasobów edukacyjnych dla nauczycieli i dla nowych pokoleń przyszłych nauczycieli, którzy będą musieli stawić czoła tej rosnącej liczbie uczniów odczuwających czasem nawet fobię szkolną. Studenci – przyszli nauczyciele - nie są odpowiednio przygotowani do pracy z tego typu trudnym uczniem, ponieważ kształcenie nauczycieli zmienia się 10 razy wolniej niż wiedza o potrzebach wprowadzania zmian w system nauczania i tym samym metody nauczania, czy wręcz zmianę podejścia do nauczania w ogólne, w której to rola nauczyciela zaczyna być sprowadzana do roli mentora pomagającego zdobywać wiedzę i umiejętności uczniom. W ten cały proces wpleciona jest też technologia w wielu wymiarach.

Metoda badawcza

Innowacja metodologiczna

Historia realizacji

Projekt jest obecnie w początkowej fazie realizacji.

Efekt realizacji

Rezultaty będą dostępne na stronie projektu: https://theunteachableserasmus.blogspot.com/.

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

Przedstawienie i opisanie szeregu możliwych strategii innowacji w zakresie edukacji szkolnej dla młodzieży „mającej trudności w nauce” w wieku od 12 do 16 lat

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Ze względu na rosnący problem tego zjawiska w Europie, umiejętne prowadzony proces pracy z tą grupą młodzieży może przyczynić się poprzez poznanie przyczyn zjawiska, opracowanie strategii wprowadzania metodologii do zwiększenia skuteczności systemu edukacji.