Racjonalnie o wierze

Odbiorcy
Klucze
Autor

Przygotowanie katechetów oraz studentów teologii do uwzględniania w działalności relacji wiary i rozumu poprzez odpowiednie przybliżanie prawd wiary z zastosowaniem wyników innych nauk.

Cel projektu/badań

Projekt skierowany do obecnych i przyszłych katechetów, uświadamiający im potrzebę uwzględniania w pracy katechetycznej wzajemnych relacji wiary i nauki (w sposób szczególny – nauk ścisłych i przyrodniczych).

Historia realizacji

Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety nt. świadomości katechetów odnośnie do relacji „nauka-wiara” w teorii i praktyce katechetycznej; opracowanie i upublicznienie wyników ankiety; konferencja naukowa w UKSW nt. potrzeby i możliwości korelacji religii z naukami przyrodniczymi i ścisłymi; utworzenie fanpage’a na Facebooku; opracowanie konspektów lekcji religii na poszczególne etapy edukacyjne; przeprowadzenie pokazowych lekcji religii przez wybranych katechetów na podstawie otrzymanych konspektów.

Efekt realizacji

Przygotowanie katechetów oraz studentów przygotowujących się do pracy katechetycznej do uwzględniania w działalności wzajemnych relacji wiary i rozumu, wyrażających się w odpowiednim przybliżaniu prawd wiary z zastosowaniem zdobyczy innych nauk.