Katechizm dla Warszawy

Odbiorcy
Klucze
Autor

Opracowanie podręczników do religii odpowiadających zainteresowaniom i potrzebom współczesnego ucznia; w podręcznikach do przedszkola zastosowanie bogactwa metod i sposobów pracy.

Cel projektu/badań

Opracowanie podręczników do religii odpowiadających współczesnemu uczniowi wraz z poradnikiem metodycznym – gimnazjum klasy 1-3; przedszkole – dzieci 5-letnie i 6-letnie.

Historia realizacji

Współredagowanie w zespole podręczników do religii zgodnych z „Podstawą programową katechezy” z 2010 roku; dostosowanie metod do zainteresowań i potrzeb współczesnego odbiorcy; w podręcznikach do przedszkola – dobór autorów, opracowanie koncepcji podręczników; zastosowanie w podręcznikach bogactwa metod i sposobów pracy inspirowanych pedagogiką przedszkolną.

Efekt realizacji

Ogólnopolskie podręczniki do religii dla wspomnianych grup wiekowych; wzorcowe pod względem formalnym, wysoko ocenione przez recenzentów i katechetów