Funkcjonowanie społeczne narcyzów wspólnotowych – cynizm i zaufanie w koncepcji kołowego modelu narcyzmu

Funkcjonowanie społeczne narcyzów wspólnotowych – cynizm i zaufanie w koncepcji kołowego modelu narcyzmu

Odbiorcy
Klucze
Autor

Celem projektu jest zbadanie społecznego funkcjonowania narcyzów wspólnotowych. Oszacowanie związku narcyzmu wspólnotowego z cynizmem i zaufaniem.

Cel projektu/badań

Zbadanie społecznego funkcjonowania narcyzów wspólnotowych. Oszacowanie związku narcyzmu wspólnotowego z cynizmem i zaufaniem. Porównanie funkcjonowania społecznego narcyzów wspólnotowych w Polsce, Szwecji i Rumunii.

Metoda badawcza

  • badania korelacyjne (kwestionariuszowe)
  • badania behawioralne – gry ekonomiczne

Historia realizacji

Współtworzenie narzędzia do pomiaru narcyzmu wspólnotowego, analiza danych z badań pilotażowych przeprowadzonych przy pomocy panelu internetowego Ariadna, badania behawioralne w trakcie realizacji.

Efekt realizacji

Wystąpienie w ramach sympozjum podczas konferencji World Association for Personality Psychology (WAPP), w kwietniu 2019 w Hanoi

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Wpływ na naukę: poznanie funkcjonowania społecznego narcyzów wspólnotowych. Walidacja konceptu kołowego modelu narcyzmu. Porównanie wyników badań na próbie polskiej z wynikami w krajach o wysokim poziomie zaufania (Szwecja) oraz wysokim poziomie cynizmu (Rumunia).