Badania własności optycznych struktur półprzewodnikowych do zastosowań w optoelektronice współczesnej

Badania własności optycznych struktur półprzewodnikowych do zastosowań w optoelektronice współczesnej

Odbiorcy
Klucze
Autor

Badania nad własnością optycznych struktur półprzewodnikowych pozwolą na zdefiniowanie oraz charakteryzację nowych materiałów luminescencyjnych, które znajdą zastosowanie w optoelektronice współczesnej.

Cel projektu/badań

Określenie zakresu widmowego luminescencji oraz efektywności emisji w zależności od składu i geometrii badanych struktur półprzewodnikowych, co umożliwi optymalizację technik i parametrów wzrostu materiałów, zarówno w postaci kryształów objętościowych, jak i warstw lub proszków, w tym nanoproszków.

Metoda badawcza

Spektroskopia optyczna

Historia realizacji

Badania prowadzone w ramach projektu statutowego UKSW

Efekt realizacji

Charakteryzacja nowych materiałów luminescencyjnych