obszary zalesione

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

Odbiorcy
Klucze
Autor

Prezentacja potencjału kulturowo-przyrodniczego Puszczy, nowe informacje nt. odległej przeszłości oraz narzędzia pomocne w zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym i gospodarce leśnej.

Cel projektu

Prezentacja potencjału kulturowo-przyrodniczego Puszczy

Metoda badawcza

Badania archiwalne, terenowe badania archeologiczne (powierzchniowe i wykopaliskowe), lotnicze skanowanie laserowe, badania geofizyczne, geomorfologiczne, botaniczne.

Historia realizacji

Początek grantu w styczniu 2017. Zrealizowano 2 sezony badań terenowych powiązanych z informacjami pozyskanymi ze skanowania laserowego. Pobranie próbek przez geomorfologów, botaników, palinologów i malakologów. Planowane zakończenie w 2020 r.

Efekt realizacji

Wykonano zaktualizowaną mapę rozkładu stanowisk archeologicznych na terenie Puszczy.

Informacje o osiągniętych innowacjach

Po raz pierwszy na taka skalę prowadzone są interdyscyplinarne badania obszaru zalesionego.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Końcowy wynik dostarczy nowych cennych informacji badaczom odległej przeszłości analizowanego obszaru oraz narzędzi pomocnych w zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym i gospodarce lesnej.