leki biologiczne

Leki biologiczne. Aspekty prawne.

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt prowadzony wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Izbą Gospodarczą Farmacja Polska. Jego celem jest opracowanie optymalnej regulacji prawnej leków biologicznych.

Cel projektu

Opracowanie optymalnej regulacji prawnej leków biologicznych.

Metoda badawcza

Badania własne (analizy prawne) zespołu interdyscyplinarnego (prawo, medycyna, farmacja).

Historia realizacji

Współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Izbą Gospodarczą Farmacja Polska, Przygotowanie postulatów legislacyjnych, cykl konferencji wdrożeniowych, organizacja debat, publikacje w prasie naukowej i przeznaczonej dla lekarzy, przygotowanie materiałów dla Ministerstwa Zdrowia.

Efekt realizacji

Postulaty legislacyjne i monografia prawna, cykl konferencji wdrożeniowych, debaty, publikacje w prasie naukowej i przeznaczonej dla lekarzy, materiały dla Ministerstwa Zdrowia.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Edukacja, legislacja i rozwój przemysłu biofarmaceutycznego.