W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko rosyjskie kontakty literackie 1919-1989. Polsko-rosyjskie związki literackie w kręgu paryskiej „Kultury”.

Odbiorcy
Klucze
Autor

Publikacja źródeł i opracowań dotyczących literackich relacji polsko-rosyjskich w XX wieku.

Metoda badawcza

Kwerendy biblioteczne i archiwalne, opracowanie i publikacja źródeł

Historia realizacji

Zespól działa od 2012 roku. W 2013 otrzymał pierwszy grant NPRH, w 2018 – drugi. Przeprowadzono rozległe kwerendy archiwalne (Polska, Francja, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania, USA), zgromadzono archiwum źródeł, które są ogólnie dostępne.

Efekt realizacji

Ukształtowanie międzynarodowego zespołu badawczego, publikacja efektów badań: w latach 2014-2017 ukazało się 9 tytułów (11 woluminów).