Kompetencje humanistyczne na kierunkach pedagogicznych

Ewaluacja kompetencji humanistycznych kształtowanych na kierunkach pedagogicznych w perspektywie porównawczej

Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15,
01-938 Warszawa
s.chrobak@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Ewaluacja kompetencji humanistycznych kształtowanych na kierunkach pedagogicznych w perspektywie porównawczej realizowanym na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie we współpracy z Faculty of Education of Catholic University (Università Cattolica del Sacro Cuore) in Milano.

Cel projektu

Porównanie kompetencji humanistycznych kształtowanych na kierunkach pedagogicznych obu uczelni (UKSW i UCSC) z odniesieniem do europejskich standardów kształcenia akademickiego wyznaczonych Deklaracją Bolońską.

Metoda badawcza

  1. opracowanie specyfiki kompetencji humanistycznych kształtowanych na kierunkach pedagogicznych;
  2. research design i przeprowadzenie badanie pilotażowe (pilot study) ww. kompetencji wśród studentów obu wydziałów;
  3. badanie zasadnicze (the main study) i analiza porównawcza zgromadzonego materiału.

Opis realizacji projektu

  • Projekt podzielono na trzy części zaplanowane do realizacji w latach: 2018-2020. W pierwszym roku miała zostać opracowana specyfika kompetencji humanistycznych kształtowanych na kierunkach pedagogicznych, w drugim – research design i przeprowadzenie badanie pilotażowe (pilot study) ww. kompetencji wśród studentów obu wydziałów, a na ostatnim etapie projektu – badanie zasadnicze (the main study) i analiza porównawcza zgromadzonego materiału. Zwieńczeniem badań miało być przygotowanie publikacji porównawczej, a praktycznym efektem – propozycja ewentualnego zmodyfikowania programów kształcenia humanistycznego na każdym z wydziałów, oczywiście wg indywidualnych potrzeb obu uniwersytetów.
  • Realizacja projektu została wstrzymana (20.11.2018 r.) w związku z nagłą śmiercią kierownika zespołu włoskiego. Pomimo to warto udokumentować przeprowadzone działania i osiągnięte rezultaty.

Efekt realizacji

  1. Wyselekcjonowanie obszarów kształcenia do badań porównawczych;
  2. Porównanie programów kształcenia humanistycznego obu wydziałów.

Wpływ rezultatu na społeczeństwo

Wspieranie rozwoju osobistego studentów i przygotowanie ich do pracy zawodowej, życia obywatelskiego i aktywnego udziału w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.