Platforma Moodle wsparciem dla kształcenia matematycznego. Kursy e-learningowe – pakiety edukacyjne tworzone przez studentów.

Platforma Moodle wsparciem dla kształcenia matematycznego. Kursy e-learningowe – pakiety edukacyjne tworzone przez studentów.

Odbiorcy
Klucze
Autor

Kontynuacja wcześniej podjętych eksploracji naukowych - udoskonalenie i poszerzenie działań wykorzystujących nauczanie zdalne w praktyce pedagogicznej szkoły wyższej.

Cel projektu

Wskazanie na zwiększenie efektywności kształcenia zdalnego, pokazanie przydatności powyższego w samokształceniu studentów/uczniów oraz zadowoleniu słuchaczy z tej formy nauczania.

Historia realizacji

Wykłady i warsztaty prowadzone na UKSW oraz na uczelni partnerskiej - Katedrze Matematyki Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberku, od 2016 roku.

Utworzenie/wypracowanie wspólnego kursu e-learningowego.

Zorganizowanie wspólnego seminarium/warsztatów na WMPSNŚ z udziałem studentów obydwu uczelni w tematyce wykorzystania i stosowania technologii informacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli matematyki.

Przygotowanie raportu z badań.

Efekt realizacji

Opracowanie konstruktywnych rozwiązań z wykorzystaniem technologii informacyjnych, które oddają nieocenione zasługi w badaniach matematycznych, prezentacji wyników badań naukowych oraz życiu codziennym. Przedstawienie jak można wykorzystać platformę zdalnego nauczania w kształceniu matematycznym w teorii i praktyce. Podniesienie kompetencji studentów w zakresie nauczani i uczenia się online, wypracowanie kompetencji komunikacyjno-informatycznych. Wskazanie na praktyczną przydatność używania nowych technik edukacyjnych w pracy nauczyciela matematyki, wykorzystanie nauczania na odległość jako elementu wspomagającego. Kształtowanie twórczych postaw a co za tym idzie uczenia młodej generacji korzystania z cywilizacyjnych zdobyczy. Pokazanie, że umiejętne wykorzystanie technologii informacyjnych podnosi komfort działań w zakresie nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.