Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej

Materiały
Kontakt

Szkoła Języka i Kultury Polskiej 
dla Cudzoziemców WNH UKSW, 
ul. Dewajtis 5, domek nr 3, 
01-815 Warszawa, +48 22 561 89 63
k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt zakłada opracowanie innowacyjnego schematu szkolenia dotyczącego pracy w grupie wielokulturowej. Dedykowany edukatorom oraz osobom pracującym w grupach wielokulturowych.

Cel projektu

Prowadzenie szkoleń w zakresie pracy w grupie wielokulturowej dla pracowników NGO, pomocy społecznej, edukatorów, osób pracujących w zespołach wielokulturowych.

Historia realizacji

Projekt rozpoczął się w styczniu 2019 i zakończony w maju 2020, zakłada przeprowadzenie trzech cyklów 80-cio godzinnych warsztatów; strona www projektu: glottodydaktyka.uksw.edu.pl/wielokulturowy

Efekt realizacji

Efekty będzie można opisać po zakończeniu I etapu szkoleń; zakładane efekty to: podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej; ułatwienie procesów adaptacji i integracji; poprawa współpracy między pracownikami w zespole wielokulturowym.

Informacje o innowacjach

Opracowanie innowacyjnego schematu szkolenia dotyczącego pracy w grupie wielokulturowej.

Wpływ rezultatu na naukę, gospodarkę, społeczeństwo

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby związane z rosnącą ilością osób pochodzących z zagranicy w Polsce i potrzeby dotyczące ich adaptacji, w tym na rynku pracy.