Jak kształcić dziennikarzy? Studium jakościowe

Kontakt

skr. poczt. Nr 15, 05-400 Otwock

piotr.jozef.drzewiecki@gmail.com

Odbiorcy
Klucze
Autor

Ustalenie podstawowych kategorii problemowych dotyczących współczesnego kształcenia dziennikarzy w ramach programów studiów akademickich w Polsce oraz oczekiwań pracodawców medialnych.

Cel projektu

Ustalenie głównych problemów współczesnego kształcenia dziennikarzy i pracowników medialnych w Polsce.

Metoda badawcza

Metodologia jakościowa, wywiad pogłębiony.

Opis realizacji

Badania i prace dyplomowe realizowane metodami jakościowymi w ramach seminarium dyplomowego Edukacja i profesjonalizacja medialna, ze szczególnym uwzględnieniem sportowych grup audytoryjnych i profesjonalnych.

Efekt realizacji

Spodziewany, ustalenie głównych problemów metodyki nauczania na studiach dziennikarskich w kontekście rynku pracy w mediach.

Spodziewane innowacje

Spodziewane, możliwe innowacje w zakresie dostosowania projektowania studiów dziennikarskich do oczekiwań studentów i pracodawców.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Spodziewany, poprawa jakości kształcenia dziennikarskiego w Polsce, integracja medialnych środowisk akademickich i profesjonalnych.