Struktura i użytkownicy portalu ekai.pl

Kontakt

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
m.robak@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Analiza potencjału serwisu ekai.pl oraz opracowanie statystyczne wyników badań na użytkownikach portalu, zebranie informacji na ich temat, w tym motywacji odwiedzających serwis.

Cel projektu

Celem projektu, zleconego przez Katolicką Agencją, było zdiagnozowanie potencjału rozwojowego portalu informacyjnego ekai.pl. Diagnoza była oparta na dwóch filarach: analizie samego serwisu oraz dedykowanym badaniu użytkowników serwisu.

Historia realizacji

Projekt zrealizowany w 2012 roku na zlecenie zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej. Praca została podzielona na dwa tory. Pierwszym torem było przygotowanie ekspertyzy na temat stanu obecnego i przyszłości rozwoju portalu ekai.pl. Równolegle zostało opracowane dedykowane badanie wśród użytkowników serwisu (n = 388), w celu zebrania niedostępnych w innych źródłach informacji na temat użytkowników portalu i ich motywacji.

Efekt realizacji

  1. ekspertyza na temat potencjału rozwojowego portalu ekai.pl z konkretnymi zaleceniami
  2. opracowanie statystyczne wyników badań użytkowników.

Ekspertyzy zostały przekazane zarządowi KAI, redakcji oraz działowi marketingu jako materiał do dalszego rozwoju portalu.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Raporty bezpośrednio wykorzystane w spółce z obszaru mediów.
Badania tego typu przyczyniają się do rozwoju kultury prowadzenia projektów internetowych w oparciu o analizy i badania empiryczne.