Edukacja na rzecz rodzin polonijnych - Akademia Liderów Polonijnych 2018

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt prowadzony na rzecz rodzin polonijnych. Ma na celu przygotowanie Liderów Polonijnych do pracy w ośrodkach polonijnych zwłaszcza z małżeństwami i rodzinami w kryzysie.

Cel projektu/badań

Przygotowanie Liderów Polonijnych do pracy z małżeństwami i rodzinami w kryzysie oraz do pracy w ośrodkach polonijnych.

Metoda badawcza

Wykład, dyskusja, badania własne, granie ról

Historia realizacji

Opracowanie programu dydaktyczno-edukacyjnego realizowanego w wielu krajach, m.in. Hiszpania, Niemcy, Szkocja, Francja Wielka Brytania.

Efekt realizacji

Przekazanie umiejętności, kompetencji w zakresie prowadzenia rozmów z osobami oczekującymi pomocy i wsparcia. Stworzenie grupy pomocowej oraz sieci pomocowej.