Platforma portalowa Pulsu Biznesu

Kontakt

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
m.robak@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt obejmował opracowanie i stworzenie zintegrowanej platformy zarządzania całością treści w ramach portalu „Pulsu Biznesu” m.in. archiwum czy systemu notowań instrumentów finansowych.

Cel projektu

Celem projektu było opracowanie i stworzenie zintegrowanej platformy zarządzania całością treści w ramach portalu „Pulsu Biznesu”, archiwum dziennika, systemu notowań instrumentów finansowych, konferencji oraz multimediów. Projekt przewidywał także zintegrowanie bazy użytkowników, narzędzia analityczne oraz przystosowanie systemu do udostępniania treści na potrzeby stron www, stron mobilnych, newsletterów oraz aplikacji.

Opis realizacji

Projekt jest efektem stałej wieloletniej współpracy z „Pulsem Biznesu” w latach 2008-2014. „Puls Biznesu”, znany wówczas przede wszystkim jako gazeta papierowa potrzebował narzędzi i zespołu, który rozwinie i zintegruje platformę cyfrową firmy. Na potrzeby projektu zbudowałem zespół projektantów, informatyków i webmasterów, z którym przez kolejne lata stworzyliśmy nową zintegrowaną platformę. W ramach projektu prowadzono też konsultacje z innymi spółkami europejskimi grupy medialnej Bonnier, a w polskiej spółce był on rezultatem intensywnej współpracy z redakcją portalu oraz działami marketingu, reklamy, sprzedaży i prenumeraty.

Efekt realizacji

Wdrożenie platformy w latach 2010-2014. Platforma obsługiwała główny portal PB.pl, ponad 100 portali tematycznych, pełne archiwum gazety, notowania giełdowe, multimedia, newslettery oraz zintegrowany system zarządzania kontami użytkowników i sprzedaży prenumeraty.
W czasie wdrożenia platformy liczba użytkowników portalu zwiększyła się czterokrotnie, przekraczając jeden milion.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Projekt jest przykładem skutecznej konwersji z formuły gazety papierowej w stronę nowoczesnego portalu. Zaprojektowany system zarządzania treścią umożliwił rozwój platformy cyfrowej „Pulsu Biznesu” i poprawił efektywność tego procesu, także z finansowego punktu widzenia.