Roman Economy in Dalmatia - RED

Odbiorcy
Klucze
Autor

Prowadzone badania pomogą w rozpoznaniu metodami geofizycznymi i metodami prospekcji lotniczej zasięgu stanowisk archeologicznych w rejonie chorwackiej Dalmacji.

Cel projektu/badań

Rozpoznanie metodami geofizycznymi i metodami prospekcji lotniczej zasięgu stanowisk archeologicznych w rejonie chorwackiej Dalmacji.

Metoda badawcza

Zastosowanie georadaru metody magnetycznej i metody pomiaru podatności magnetycznej oraz wierceń geologicznych, uzupełnionych o modelowanie oparte o fotogrametrie lotniczą.

Historia realizacji

Grant: Roman Economy in Dalmatia. Instytucja fundująca: Croatian Science Fundation. Instytucja realizująca: Instytut Archeologii w Zagrzebiu. Okres: 2014 – 2018. Funkcja F. Welca, główny wykonawca (kierownik) w zakresie badań geofizycznych.

Efekt realizacji

Rozpoznano szereg stanowisk archeologicznych z okresu rzymskiego na obszarze Wyspy Rab, Krk oraz Pag z użyciem metod geofizycznych (nieinwazyjnych).

Informacje o osiągniętych innowacjach

W trakcie realizacji grantu udoskonalono metodę porównywania danych amplitudowych (ADCM) uzyskiwanych przy użyciu georadaru i metody magnetycznej.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Opracowana metoda ADCM pozwala na pełne i nieinwazyjne rozpoznawania stanowisk archeologicznych oraz modelowanie 3D struktur podziemnych bez potrzeby prowadzenia kosztowanych badań archeologicznych, które to są metodą niszczącą.