Detektor wczesnych objawów zmęczenia jako element poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem

Odbiorcy
Klucze
Autor

Stworzenie systemu do wczesnego wykrywania objawów zmęczenia kierowcy oraz założeń funkcjonalnych i technicznych. Utworzenie i badanie demonstratora technologii Det na symulatorze jazdy.

Cel projektu/badań

Profilaktyka zawodowa

Metoda badawcza

Badania kwestionariuszowe (standardowe i autorskie) i za pomocą Wiedeńskiego Systemu Testów Psychologicznych oraz własnych narzędzi komputerowych.

Historia realizacji

Badania są prowadzone w konsorcjum z: Instytutem Medycyny Pracy, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskową Akademią Techniczną, Spółką Grupa Image.

Efekt realizacji

Projekt trwa nadal.

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

po zakończeniu badań i sporządzeniu raportu

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

aplikacja zależy od Instytutu Medycyny Pracy