Czy jest możliwa efektywna współpraca pomiędzy nauką i biznesem?

Dominik Wojewódka Dominik Wojewódka

O autorze

Naukowiec działający w obszarze inżynierii środowiska. Posiada duże doświadczenie w zakresie unieszkodliwiania i recyklingu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, oczyszczania ścieków przemysłowych, uzdatnianie wód oraz biohydrometalurgii.

Tej kwestii nie można obecnie rozpatrywać wyłącznie w kategorii możliwości. Jest to konieczność każdej wysoko rozwiniętej gospodarki. Taka współpraca od kilkudziesięciu lat jest aksjomatem rozwoju i postępu na świecie.

Czy może być efektywna? Wystarczy spojrzeć na takie kraje jak np. Korea Południowa, Singapur, Niemcy, Szwajcaria czy USA. Kwestią jest wyłącznie wypracowanie skutecznych metod połączenia świata nauki i biznesu oraz oczywiście finansowego wsparcia takich kooperacji, w szczególności w sektorze MSP, który odpowiada za około 50% innowacji każdej gospodarki.